Contact Us

Contact Form

Questions ? Send us a Message!

क्रिकपाटी म्याच सेन्टर विशुद्ध नेपाली क्रिकेट सँग सम्बन्धी स्कोर स्टोर साइट हो । यसमार्फत नेपाली क्रिकेटको स्कोरहरु आम अनलाइन प्रयोगकर्तामाझ चुस्त दुरुस्त पुर्‍याउने उद्देश्य लिएका हौं ।

Sunday to Fridays: 9:00am to 12:00pm

Address

Butwal – 04, Sangampath
Butwal, Rupandehi

Phone : +977 9847118143, 9844702494
Email : [email protected] & [email protected]
Messenger : OfficialCricPati
Web : www.cricpati.com
Match Centre : www.matchcentre.cricpati.com